08 Nov 2010

Medelsvensson – answers

1 Comment Quiz

Here are the correct answers to the quiz. Haven’t seen it yet? Go have a look HERE before you cheat and look at the answers.

The quiz questions are based on statistics published 2010 by Statistics Sweden (Statistiska Centralbyrån, SCB) and the numbers are based on figures from 2008 (HÄR).

1. What’s the most common surname in Sweden?/Vad är det vanligaste efternamnet i Sverige?

a) Johansson

265 308 people bear the surname, Johansson. Svensson comes first in 9th place with 106 886 people bearing the name. So the Medelsvensson is not a Svensson after all, but a Johansson. =)

265 308 personer bär det efternamnet. Svensson kommer först på 9:e plats; 106 886 heter så. Medelsvensson visade sig alltså heta Johansson.

2. What’s the most common first name for women?/Vilket är det vanligaste tilltalsnamnet för kvinnor?

b) Anna

Maria is the most common women’s name (445 404 women) but Anna is the most common first name (114 745 women).

Maria är det vanligaste kvinnonamnet (445 404), medan Anna är det vanligaste tilltalsnamnet (114 745).

3. What’s the most common first name for men?/Vilket är det vanligaste tilltalsnamet för män?

c) Lars

Erik is the most common men’s name(302 308 men) but Lars is the most common first name (102 633 men).

Erik är det vanligaste mansnamnet (302 308), medan Lars är det vanligaste tilltalsnamnet (102 633).

4. How many kids does the average family have?/Hur många barn har medelfamiljen?

b) 2

1.8 children per woman equals 2 children. The probability for it being either two boys or two girls is 25% but 50% for it being one of each sex.

1,8 barn per kvinna. Det blir avrundat två barn. Sannolikheten är 25 % för två pojkar och lika stor för två flickor men 50 % för en av vardera könet.

5. What’s the most common colour of the Swede’s car?/Vilken är den vanligaste färgen på svenskens bil?

a) Silver grey/Silvergrå

Silver/grey is the most common colour on cars owned by men, and red the most common colour on cars owned by women. But because there are more cars owned by men, the most common colour overall is silver/grey.

Silver/ grå är den vanligaste färgen på bilar ägda av män och röd den vanligaste färgen på bilar ägda av kvinnor. Men eftersom det finns fler bilar ägda av män så blir den vanligaste färgen totalt sett silver/grå.

6. How much lollies does the average family eat per week?/ Hur mycket godis äter en genomsnittlig familj per vecka?

d) 1.2 kg

7. How much does the average woman in Sweden earn per month before tax?/ Hur mycket tjänar den genomsnittliga kvinnan i Sverige per månad innan skatt?

c) 3276 AUD/21 600 SEK

8. How much does the average man in Sweden earn per month before tax?/ Hur mycket tjänar den genomsnittliga mannen i Sverige per månad innan skatt?

c) 4171 AUD/27 500 SEK

The average total expense per household is 3675 AUD (24 200 SEK) per month. For a household with two adults with children the average monthly expense is 5179 AUD (34 100 SEK). Housing costs are responsible for about 25% of the month’s total expenses.

Totalt uppgår utgiften per hushåll till i medeltal 24 200 kr i månaden. För hushållstypen sammanboende med barn är månadsutgifterna 34 100 kr.Boendekostnaden utgör ca 25% av månadsutgifterna.

9. How much does an average Swedish couple drink per week?/ Hur mycket dricker ett genomsnittligt par i Sverige varje vecka?

d) 1 liter of wine, 6 cl liquor and 3 cans of beer/1 liter vin, 6:a starksprit och 3 burkar starköl

The annual consumption of alcoholic beverages per person (aged 17 years and older) was 2008; 25 liters of wine, 36 liters of beer and 3.4 liter of spirits.

Årskonsumtionen av alkoholhaltiga drycker per person över 17 år uppgick till 25 liter vin, 36 liter starköl och 3,4 liter spritdrycker.

10. How many Swedes are classified as overweight?/Hur många svenskar klassas som överviktiga?

a) 59% of the men and 32% of the women/59% av männen och 32% av kvinnorna

True for the age group 35-44 years.

Gäller åldersgruppen 35-44 år.

 

written by
The author didn‘t add any Information to his profile yet.

One Response to “Medelsvensson – answers”

Leave a Reply

*