17 Apr 2011

Mayflower

No Comments Typically Swedish

In Sweden we have something called Majblomma (in English Mayflower). It’s a little flower pin sold for the Mayflower Charity Foundation for Children, Sweden’s largest child help organisation. Their aim is to improve the situation for children in Sweden and to fight child poverty and their vision is that children should have the right to participate on equal terms with their friends both in school and at their leisure time regardless of any illness or disability they may have or their social status.

The Mayflower has non-profit local associations all over Sweden which gives financial aid to individual children (up to the age of 18) from vulnerable groups in the community. Every year in April, children between 9-12 years, have a chance to participate in the Mayflower activities by selling Mayflowers. The colours of the flower change each year, this year it’s pink and green.

The very first Mayflower was sold in 1907 in Gothenburg in 139 000 copies and it then costed 10 öre. The single paper flower costs 10 times as much this year and last year 50.5 million SEK was collected during the 2 weeks in the end of April that the flowers were sold. Today the flower is also available as a paper wreath, a metal pin and a sticker. The metal pin was first manufacured in 2002 when the Mayflower celebrated it’s 95th anniversary. You can see what they flowers have looked like through the year’s below. They were really pretty in the beginning, don’t you think?


Jag har gjort helgens goda gärning och köpt årets Majblomma. Slog på stort och köpte mig en pin, tycker pappersblomman känns så bräcklig och fjuttig.

Detta kanske du inte visste om Majblomman:

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. De arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Deras vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Majblommans styrka är att kunna dela ut bidrag nära barnet vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till barnens behov. Exempel på beviljade ansökningar är fritids-aktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel. Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa.

Majblommans position i förhållande till andra organisationer som arbetar för barns rättigheter i Sverige är stark och unik. Majblomman är den enda organisation som ger direkta ekonomiska bidrag till barn i Sverige.

Majblomman är en ideell organisation och för att de ska kunna ge bidrag till barn måste pengar samlas in. Varje år deltar 100.000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor. Mer än 80 procent av insamlingen går till Majblommans ändamål. Utöver att köpa en majblomma av de barn ni möter på gatorna under april månad kan man visa sitt stöd för Majblommans verksamhet genom en direkt gåva till verksamheten.

Sedan 1997 produceras alla majblommor i Kina men den allra första majblomman tillverkades i Tyskland 1907 och därefter tillverkades de för hand i Sverige. 1950 invigdes den helautomatiska maskin som tillverkade blommorna. Men maskinen som gjorde den lilla blomman började visa allvarliga tecken på att gå sönder 1997 och därmed flyttades tillverkningen (av kostnadsskäl) till just Kina. Sedan 2002 då Majblomman firade sitt 95-årsjubileum ingår även metalpinen i sortimentet.

1907 såldes 139 000 exemplar av majblomman som då kostade 10 öre. I år kostar den enkla blomman 10 ggr så mycket och förra året slogs insamlingsrekord då 50,5 miljoner kronor samlades in under de två sista veckorna i april då majblomman säljs. Ganska imponerande. Brukar du traditionsenligt köpa majblomman?

Nedan kan du se hur blommorna sett ut genom tiderna. De var riktigt vackra i början tycker jag och jag tro mina favoriter är 1916-1919, vilken/vilka är dina?

Tags: ,
written by
The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts
No Responses to “Mayflower”

Leave a Reply

*