13 Feb 2011

Fotografering för dummies # 1

1 Comment Photography

Vi mjukstartar lite med några begrepp som man bör ha förståelse för. På alla kameror finns det givetvis ett autoläge där du inte behöver fundera ett dugg på dessa men vill du som jag ta steget bort från det helautomatiska fotograferandet behöver du förstå dessa begrepp. Det är inte helt lätt att hålla reda på men jag ska försöka knyta ihop det och förklara vad de innebär.

I’ll try to do my little guide in English as well for any non Swedish readers interested in the mini blog series about photography. We’ll start off with some terms that you should be familiar with.

BLÄNDARE/APERATURE

Ett fotografi blir till genom att ljus träffar kamerans sensor. Bländaren bestämmer hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Ett lågt bländartal innebär en stor öppning (mycket ljusinsläpp) och ett högre bländartal innebär en liten öppning (lite ljusinsläpp). Helt avigt mot vad man skulle kunna tro alltså.

Det innebär alltså att mitt på dagen när det är goda ljusföhållanden kan man fotografera med en liten bländare (högt bländartal) och när det är lite mörkare får man öppna upp bländaren och välja ett lägre bländartal.

Bländartalet anges på objektivet och brukar normalt sträcka sig någonstans mellan 2.8 och 22 och det anges med ett f-värde, ex f/2.8 (f:et står för fokallängd eller fokaldistans).


A photography is created when light hits the camera’s sensor. The aperature determines how much light that will enter the camera. A low aperature means a wide opening and a high aperature means a narrow opening.

This means that if you wish to take a photo mid-day when you have lots of natural light you can use a low aperature and when it’s darker you have to open up the opening and choose a high aperature instead.

The aperature is indicated on the lens and it usually goes somewhere between 2.8 and 22 and it’s indicated with an f-value, e.g f/2.8 (f stands for the focal lenght or focal distance).

SKÄRPEDJUP/DEPTH OF FIELD (DoF)

Bländaren påverkar även skärpedjupet, alltså hur mycket av bilden som blir skarp. Ju större bländare du väljer (alltså ju lägre bländartal), desto kortare blir skärpedjupet.

Fotograferar du exempelvis en vy är det lämpligt att välja en liten bländare (högt bländartal) för att få ett längre skärpedjup i bilden, både för och bakgrunden blir skarp. Fotograferar du istället ett porträtt och vill lyfta fram modellen från bakgrunden väljer du en större bländare (litet bländartal), förgrunden blir skarp och bakgrunden oskarp.

Bild tagen med stor bländare ( f/4.8) vilket gav kort skärpedjup. Image taken with a wide aperature (f/4.8) which resulted in a short depth of field.

Bild tagen med liten bländare (f/10) vilket gav ett längre skärpedjup. Image taken with a narrow aperature (f/10) which resulted in a long depth of field.

The aperature also affects the depth of field, how much of the image that appears to be sharp. The wider the aperature is that you choose (low f-value), the shorter depth of field you get.

If you wish to photograph a view, it is advisable to choose a narrow aperture (high f-value) to get a long depth of field in the image, both the foreground and the background are sharp. If you shoot a portrait and instead want to highlight the model from the background choose a wider aperture (low f-value), the foreground is sharp and the background blurred. See the two examples above.

SLUTARTID/SHUTTER SPEED

Slutartiden bestämmer under hur lång tid ljuset ska träffa sensorn. Ju kortare slutartid du har, desto skarpare blir objekt som är i rörelse i ditt foto. Vid handhållen fotografering (utan stativ) är det svårt att få skarpa bilder om slutartiden är längre än 1/15 (en femtondels sekund). Fotograferar du utan stativ ska du alltså sträva efter så kort slutartid som möjligt.

En tumregel är:

 • Lång slutartid används då ljuset är svagt.
 • Kort slutartid används då motivet är rörligt.

Vill du skapa en effektfull rörelseoskärpa (exempelvis när du fotograferar rinnande vatten) ska du använda en lång slutartid, men då krävs det ofta ett stativ så bilden inte blir suddig av skakningar och vibrationer.

Vill du istället fotografera sport eller rörelse och vill frysa en rörelse ska du välja en kort slutartid. Nackdelen med korta slutartider är bilderna kan bli mörka så se till att det finns tillräckligt med ljus.

Bländaren sammarbetar med slutaren – bländaren anger ljusinsläppets storlek medan slutaren bestämmer hur länge ljuset ska träffa sensorn. Det betyder alltså att en liten bländare (högt bländartal) och en lång slutartid kan ge samma mängd ljus som en stor bländare (litet bländartal) och en kort slutartid.

The shutter speed determines how long the light will hit the sensor. The shorter the shutter speed you have, the sharper objects that are moving in your photo get. For handheld photography (without using a tripod), it’s difficult to get sharp images if the shutter speed is slower than 1/15.

A rule of thumb is:

 • Slow shutter speed used when the lights are low.
 • Fast shutter speed used when the subject is moving.

If you want to create an effective motion blur (for example, when photographing running water), use a slow shutter speed, but then it often requires a tripod so the image does not blur due to tremors and vibrations.

Would you rather take photos of sport or movement and want to freeze a motion, you should choose a fast shutter speed. The drawback with fast shutter speeds is that the images can get dark, so make sure there is enough light.

The aperture cooperate with the shutter – aperture size indicates admission of light while shutter determines how long the light will hit the sensor. So this means that a small aperture (high f-value) and a slow shutter speed can produce the same amount of light a large aperture (small aperture) and a fast shutter speed.

BRÄNNVIDD/FOCAL LENGTH

Brännvidden anger måttet på bildvinkeln, eller zoomingsgraden. När du zoomar ändrar du alltså objektivets brännvidd. Högre brännvidd innebär mer zoom. Brännvidden anges på objektivet i mm, exempelvis 18-55 mm.

Objektiven delas normalt in i tre olika typer:

Vidvinkel
Brännvidd: 18 mm -35 mm

Normal
Brännvidd: 40 mm – 65 mm
Ger ett perspektiv som liknar hur vi ser det med våra ögon.

Tele
Brännvidd: 70 mm – 400 mm

The focal length indicates the angle of the image, or zoom level. When you zoom you change the focal length of the lens. Higher focal length means more zoom. The focal length is indicated on the lens in mm, e.g. 18-55 mm.

Lenses is normally allocated into three different types:

Wide Angle
Focal length: 18 mm -35 mm

Normal
Focal length: 40 mm – 65 mm
Provides a perspective that is similar to how we see it with our eyes.

Tele
Focal length: 70 mm – 400 mm

ISO

ISO kommer ursprungligen från analog fotografering där ISO-talet angav filmens känslighet för ljus. Ju högre ISO, desto känsligare för ljus. Ökar du ISO-talet på din kamera kan du sänka slutartiden eftersom sensorn blir känsligare för ljus och du inte behöver ha slutaren öppen lika längre. Det finns dock en hake. Ju högre ISO-tal desto grynigare blir dina bilder. Rekommendationen är därför att använda en så låg ISO som möjligt. En liten fingervisning om vilket ISO tal du ska välja kan du se nedan.

 • 100/200: Normalt dagsljus
 • 400: Molnig dag
 • 800: Skymning
 • 1600: Inget som vår kursledare rekommenderade.

ISO is originally from analog photography where the ISO stated the films sensitivity to light. The higher the ISO, the more sensitive it is to light. If you increase your ISO number on your camera, you can lower the shutter speed as the sensor becomes more sensitive to light and you do not need the shutter open as long. There is a catch, however. The higher the ISO number the more grainy your photos will get. The recommendation is therefore to use as low ISO as possible. A little hint about which ISO number you choose, you can see below.

 • 100/200: Normal daylight
 • 400: Cloudy days
 • 800: Twilight
 • 1600: Nothing my class instructor recommended.
Tags: ,
written by
The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts

One Response to “Fotografering för dummies # 1”

 1. Reply Anna - man ser floden says:

  Precis vad jag behöver. Jag skulle vilja ta lite finare/bättre bilder än vad jag/vi gör nu. Vår blogg får man väl egentligen kalla en text-blogg med bild-illustrationer. Men det skadar verkligen inte att ta bättre bilder för det.

Leave a Reply

*