14 Dec 2010

Emigrera med din hund

1 Comment Import your dog, Move to Australia

Om jag ska flytta till Australien så vill jag givetvis (om möjligt) även att Pollux ska kunna följa med.

Världens bästaste Pollux!

Jag har därför börjat titta lite mer på vad det innebär att importera en hund till Australien för att försöka svara på mina frågor:

 • Hur det går till?
 • Vilka förberedelser krävs?
 • Måste han ha ett pass?
 • Vilka regler och krav finns?
 • Vad skulle det kosta?
 • Vilka flygbolag kan man använda sig av?
 • Hur fungerar det med karantänen?
 • Hur länge måste han sitta i karantän?
 • Får jag besöka honom under tiden han sitter i karantän?

Jag vill givetvis inte göra något som på något vis skadar Pollux och den långa flygresan det skulle innebära är lite skrämmande. Hur påverkar det djuren? Far de illa? Pollux är inte helt ovan vid att flyga, när jag bodde och studerade i Luleå flög han jämt med mig när jag skulle ner och hälsa på min familj i Blekinge. Men då rörde det sig om en resa från dörr till dörr på 3-4h inte 24-30h!

Om du har några erfarenheter i ämnet får du gärna dela med dig. Jag kommer samla användbara länkar i ett blogginlägg längre fram och dela med mig av information som jag hittar och som kan vara värdefull att titta på om man går i tankarna att man ska ta med sig sin hund till Australien.

Pollux älskar snön men kommer han att klara av värmen i Australien på sommaren? Pollux loves the snow but will he be able to handle the heat in Australia during summer?


If I’m to move to Australia I would of course (if possible) like to bring Pollux with me. I have therefore begun to look a bit more on what it means to import a dog to Australia to try to answer my questions;

 • How does it work?
 • What are the necessary preparations?
 • Does he need a passport?
 • What rules and requirements apply?
 • How much would it cost?
 • What airlines can we use?
 • How does the quarantine work?
 • How long does he have to stay there?
 • Am I allowed to visit him while he’s in quarantine?

I of course wouldn’t want to do anything that in any way would harm Pollux and the very long flight it would mean to transport him there scares me a bit. How does it affect the animals? Pollux is not entirely unaccustomed to flying, when I lived and studied in Luleå, in the very north of Sweden, he always flew with me when I was going down to visit my family in Blekinge. But that was a 3-4 hour journey from door to door not a 24-30 hour!

If you have any experience on the subject, please feel free to share with us. I’ll collect useful links and information in a blog post later on and share
information that might be useful to look at if you’re looking at bringing your dog to Australia.

Tags: , , ,
written by
The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts

One Response to “Emigrera med din hund”

 1. Reply Simon Royzon says:

  Karantänen, om alla papper är fixade ligger på 30 dagar sist jag hörde, men det var ett par år sedan. Dock var det bara British Airways som fick transportera djur dit. De som skulle åka var 2 mastiffer, 2 vuxna och 2 barn. Med allt pappersarbete och dylikt betalade de 125000 kr för allt. Karantänen som finns på 3 platser ligger på ca 35000 kr. Sen måste speciella burar köpas, vet inte priset på dem.

Leave a Reply

*